top of page

ör Skolor & Förskolor

Vill er förskola/skola ge era barn bättre förutsättningar till en god hälsa genom inspiration och rörelseglädje? Läs nedan:

Hur går det till?

Vår plattform riktar sig till förskolan och skolan där vi utbildar och inspirerar pedagogerna vid ett tillfälle och träffar barnen/eleverna ett tillfälle för att tillsammans kicka igång Fredagsfys


Hälsosatsning på förskolor/skolor av Riksförbundet Hälsofrämjandet

Fredagsfys Sverige är en hälsosatsning som finansieras genom stiftelser och fonder och genomförs av Riksförbundet Hälsofrämjandet. Fokus ligger på inspiration till ökad rörelse, smarta mellanmål och en sundare sockerkonsumtion. Skolan står för inköp av ingredienser för ca 1500:- som räcker till 40-50 pedagoger. Behöver vi åka utanför Stockholm behöver vi även hjälp att bekosta resa/boende för två hälsopedagoger.
Nu har vi möjlighet att bjuda in er skola i vårt nätverk, som består av över 200 förskolor och grundskolor i hela landet. Vi är även en del av Generation PEP och är så kallade ”peppare”. https://www.youtube.com/watch?v=TQOHC04QVos

 

Upplägg 

Träff 1. Totalt ca 2-3 tim. (Förslagsvis på en APT eller AL möte)

Inspirationsföreläsning kring fysisk aktivitet, kost och sömn för pedagoger.
Innehåller både fakta, inspiration, workshop och verktyg till att genomföra förändringar. Tillsammans med pedagogerna skapar vi sen ett sockersmart mellis/fika bord som vi avsmakar gemensamt. Deltagarna får bidra med sin kreativitet genom att skapa vackra fruktspett och fruktfat, snitta grönsaksstavar, baka sockersmarta chokladbollar och tillverka smoothies, gröna drinkar, grönsaksröror mm. Kursen ger handfasta verktyg och upp-muntrar till att tänka sockersmart vid fredagsmys, öppna hus, högtider och föräldramöten.
Vi lämnar utrymme för pedagogerna att samtala om sina tankar kring skolans möjlighet att erbjuda ökad rörelse, smarta mellanmål och hur elev- och föräldrasamverkan kan ske. Vi visar enkla Brain breaks (Forskningen visar att 2 minuters rörelse påverkar hjärnan positivt). Utrymmet behöver inte alltid vara stort, med ett klassrum och kapprum kan man komma långt. Vi ger tips kring rastverksamheten och skolan erhåller information om hinderbanor, skattjakter, tipsrundor, parkour, femkamper, lekar, samarbetsövningar etc. 

Träff 2. Totalt ca 30 min

Fredagsfys: Det är dags att kicka igång samtliga pedagoger och barn i förskolan/skolan med Fredagsfysdans. Vi inspirerar till att ha en egen fredagsfysdans som kan användas vid skolans fredagsfys, som pausövning, på öppet hus eller på sommaravslutningen. Dansen har visat sig ge en härlig teamkänsla på skolorna. Dansen introducerar vi för pedagoger och elever, en pedagog filmar så att stegen finns kvar. Instruktionsfilm finns även på Youtube.

 

Kursen kan även ses som friskvård för personal. Efter kursen erhålls ett inramat certifikat som kan sättas upp på skolan, samt informationsbrev att maila till föräldrar.

 

  Kontakt och bokning: emelie.johansson@halsoframjandet.se     

Ansök om att få Fredagsfys Sverige till er skola/förskola

Tack för att du skickar in!

bottom of page