top of page

redagsfys Sverige

- En sockersmart skola

 

Fredagsfys Sverige är en satsning som genomförs i samarbete med Riksförbundet Hälsofrämjandet där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion.

FREDAGSFYS SVERIGE

”generation fredagsmys ska bli generation fredagsfys - utan att tulla på myset”

Fredagsfys Sverige är en satsning som genomförs i samarbete med Riksförbundet Hälsofrämjandet där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion. En sekundär målgrupp är pedagoger, föräldrar och äldreomsorgen. Verksamheten sker oftast på förskola och skola, störst möjlighet i fritidsverksamheten, men gärna inom skolans hela organisation.

 

Enligt WHO bör barn vara fysiskt aktiva minst 60 min per dag. Stillasittande är en av vår tids största

utmaningar. Svenska barn sitter still nästan 9 h per dag och stillasittandet ökar än mer under helgen.

Samtidigt ökar sockerkonsumtionen, idag kommer 22 % av barns totala energiintag ifrån tillsatt socker. WHO:s uppsatta mål är max 5 %. Sockerkonsumtionen har man sett även den ökar under helgerna.  

Vi vill fräscha upp fredagsmys i en mer modern tappning där rörelse, gemenskap, glädje och sundare intag står i fokus. Vi vill helt enkelt göra om generation fredagsmys till generation fredagsfys utan att tulla på myset. 

Syfte

1. Inspirera till att öka fysisk aktivitet hos främst barn och unga samt sprida information om vikten av daglig rörelse och skapa ringar på

vattnet till ännu mer rörelse.

2. Informera om sockrets effekter samt uppmuntra och inspirera till mer sockersmarta och bättre alternativ.  

Målsättning 

Att ta tillbaka det länge kidnappade ordet fredagsmys från livsmedelsindustrin, fräscha upp det i en mer modern och hälsosam tappning, vilket vi i förlängningen hoppas ger mer fysisk aktivitet och lägre sockerkonsumtion hos främst våra barn och unga.

Att säkerställa att förskolor och skolor blir sockersmarta i hela verksamheten och följer de styrdokument som finns satta, exempelvis skollagen, folkhälsopolitiska mål, livsmedelsverkets rekommendationer, (BRA måltider i förskolan/skolan), kommunens egna kostpolicy och barnkonventionen.

  • Att alla barn minst når den satta rekommendationen för fysisk aktivitet per dag om 60 min genom små korta rörelsepauser fördelat genom hela dagen och lustfylld rastverksamhet.

  • Att barn och ungdomar får så pass mycket egna verktyg att de själva gör sundare och klokare val i framtiden. 

  • Att information och inspiration når föräldrarna.

  • Att generation fredagsmys blir generation fredagsfys utan att tulla på myset. 

  • Att nätverket ger ringar på vattnet och att hela Sverige börjar fredagsfysa och vardagsfysa i både små och stora sammanhang.

  • Att Fredagsfys och sockersmart ska vara lika självklart som fredagsmys är idag.

Ladda ner vår informationsbroschyr

bottom of page